ข่าวกิจกรรม

5 days ago

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดโทกหัวช้าง ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

*** กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

แจ้งนักศึกษา กยศ. ทราบ
นักศึกษา กยศ. รายเก่าต่อเนื่องฯ และรายใหม่ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY

ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม