การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วยกล้อง DSLR [10/07/2561,10:21:33]
กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'61 [28/06/2561,09:07:54]งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60 วันที่ 17 สิงหาคมงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60 วันที่ 16 สิงหาคม

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!!
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
4.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 11.00 ,รอบชิงชนะเลิศ 08:30-10:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 ,รอบชิงชนะเลิศ ห้องประชุมบัวตอง
5.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 11.00 ,รอบชิงชนะเลิศ 10:30-12:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 ,รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
6.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 12:30 - 13:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 13:00 - 15:00 ,รอบชิงชนะเลิศ 13:00-14:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 ,รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
7. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 10:30 ,รอบชิงชนะเลิศ 09:00-11:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ห้องสุพรรณิการ์ ,รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23301
8.ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 10:30 ,รอบชิงชนะเลิศ 09:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ห้องลีลาวีด ,รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23303
9.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:30
เวลาแข่งขัน :09:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403
10.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:30
เวลาแข่งขัน :09:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403
11.การแข่งขันไข่นิวตัน ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:30 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องโถง กพน.
12.การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:30 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องโถง กพน.
13.การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 09:30
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
14.การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 09:30
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
15.เครื่องร่อน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
16.เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
17.เครื่องบินพลังยาง ประเภทสวยงามบินได้ ระดับไม่กำหนดระดับชั้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
18.จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:00 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
19.จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:00 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
20.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
21.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
22.การแข่งขันเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 0332
23.ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร ชั้น 2 - 3
24.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00
เวลาแข่งขัน :รอบแรก 9:00 - 10:30 รอบชิงชนะเลิศ 13.30 - 15.00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-23103
25.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00
เวลาแข่งขัน :รอบแรก 9:00 - 10:30 รอบชิงชนะเลิศ 13.30 - 15.00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-23103
26.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11.00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้อง 0333-0334
27.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้อง 0333 - 0334
28.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :11:00 - 12:00
เวลาแข่งขัน :12:30 - 14:00
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
29.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :13:30 - 14:00
เวลาแข่งขัน :14:30 - 16:00
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
30.STEM Challenge Completition 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 - 12:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101
31.การประกวดอาหาร ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 - 11:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 19
32.การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง Science Contest ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
33.การแข่งขัน ROV ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 08:30
เวลาแข่งขัน :09:00 - 16:00
สถานที่แข่งขัน :ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
34.การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 - 18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :
เวลาแข่งขัน :08:30 - 16:30
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมจันทน์ผา
35.การตอบคำถามวิทยาศาสตร์การแพทย์ Labกริ๊ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลิอก 08:30 - 9:00 รอบชิ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลิอก 09:00 - 10:00 รอบชิงชนะเลิก 13:30 - 14:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 45 รอบชิงชนะเลิศ อาคาร 23 ห้อง 23301
36.การประกอบและเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :อบรม 16/08/2561 , แข่งขัน 17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :
เวลาแข่งขัน :เริ่มอบรม 09.00 น. เป็นต้นไป ,เริ่มแข่ง 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ลานอเนกประสงค์ หน้าคณะวิทยาศาสตร์
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

ลงทะเบียนอบรม
"การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR"

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์ '61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง