ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ [21/08/2561,14:23:32]
การแบ่งสายการแข่งขัน ROV [17/08/2561,09:54:24]
ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย [16/08/2561,15:05:42]
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแข่งขัน ROV [19/07/2561,09:34:57]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ด้วยกล้อง DSLR [10/07/2561,10:21:33]
กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'61 [28/06/2561,09:07:54]งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60 วันที่ 17 สิงหาคมงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60 วันที่ 16 สิงหาคม

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
9 9 27 รอบตัดสิน   
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
13 13 38 รอบตัดสิน   
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561,17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
9 9 25 รอบตัดสิน   
4.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 11.00 ,รอบชิงชนะเลิศ 08:30-10:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก ห้องประชุมบัวตอง ,รอบชิงชนะเลิศ ห้องประชุมบัวตอง
25 25 75 รอบแรก    รอบตัดสิน   
5.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 11.00 ,รอบชิงชนะเลิศ 10:30-12:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 ,รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
39 39 117 รอบแรก    รอบตัดสิน   
6.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 12:30 - 13:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 13:00 - 15:00 ,รอบชิงชนะเลิศ 13:00-14:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 ,รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
31 32 96 รอบแรก    รอบตัดสิน   
7. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 10:30 ,รอบชิงชนะเลิศ 09:00-11:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ห้องสุพรรณิการ์ ,รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23301
19 19 57 รอบแรก    รอบตัดสิน   
8.ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08:30 - 09:00 ,รอบ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09:00 - 10:30 ,รอบชิงชนะเลิศ 09:00 - 11:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ห้องลีลาวีด ,รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23303
14 14 42 รอบแรก    รอบตัดสิน   
9.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23401
36 36 36 รอบตัดสิน   
10.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403
28 28 28 รอบตัดสิน   
11.การแข่งขันไข่นิวตัน ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:30 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องโถง กพน.
24 43 86 รอบตัดสิน   
12.การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:30 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องโถง กพน.
35 62 124 รอบตัดสิน   
13.การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 09:30
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
10 10 30 รอบตัดสิน   
14.การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 09:30
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
12 12 36 รอบตัดสิน   
15.เครื่องร่อน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
6 6 12 รอบตัดสิน   
16.เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
17 17 34 รอบตัดสิน   
17.เครื่องบินพลังยาง ประเภทสวยงามบินได้ ระดับไม่กำหนดระดับชั้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิม
15 15 30 รอบตัดสิน   
18.จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:00 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
19 19 57 รอบตัดสิน   
19.จรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:00 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
29 29 86 รอบตัดสิน   
20.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
12 12 24 รอบตัดสิน   
21.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
11 11 22 รอบตัดสิน   
22.การแข่งขันเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้อง 0332
5 10 10 รอบตัดสิน   
23.ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ชั้น 2 - 3
10 20 20 รอบตัดสิน   
24.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบแรก 08:30-09:00 รอบชิงชนะเล
เวลาแข่งขัน :รอบแรก 9:00 - 10:30 รอบชิงชนะเลิศ 13:00 - 14:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-23103
15 26 52 รอบตัดสิน   
25.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบแรก 08:30-09:00 รอบชิงชนะเล
เวลาแข่งขัน :รอบแรก 9:00 - 10:30 รอบชิงชนะเลิศ 13:00 - 14:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-23103
19 31 62 รอบตัดสิน   
26.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11.00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้อง 0333-0334
7 12 24 รอบตัดสิน   
27.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 3 ห้อง 0333 - 0334
5 8 16 รอบตัดสิน   
28.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :11:00 - 12:00
เวลาแข่งขัน :12:30 - 14:00
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
14 27 27 รอบตัดสิน   
29.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2561
เวลาลงทะเบียน :13:00 - 14:00
เวลาแข่งขัน :14:30 - 16:00
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
19 34 34 รอบตัดสิน   
30.STEM Challenge Completition 2018 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 10:00
เวลาแข่งขัน :10:00 - 12:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101
7 7 14 รอบตัดสิน   
31.การประกวดอาหาร ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 - 11:00
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 19
5 10 27 รอบตัดสิน   
32.การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง Science Contest ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
6 6 48 รอบตัดสิน   
33.การแข่งขัน ROV ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :07:30 - 08:30
เวลาแข่งขัน :09:00 - 16:00
สถานที่แข่งขัน :ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
19 53 313 รอบตัดสิน   
34.การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :16/08/2561 - 18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :
เวลาแข่งขัน :08:30 - 16:30
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมจันทน์ผา
35.การตอบคำถามวิทยาศาสตร์การแพทย์ Labกริ๊ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18/08/2561
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลิอก 08:30 - 9:00 รอบชิ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลิอก 09:00 - 10:00 รอบชิงชนะเลิก 13:30 - 14:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 45 รอบชิงชนะเลิศ อาคาร 23 ห้อง 23301
13 26 26 รอบตัดสิน   
36.การประกอบและเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :อบรม 16/08/2561 , แข่งขัน 17/08/2561
เวลาลงทะเบียน :
เวลาแข่งขัน :เริ่มอบรม 09.00 น. เป็นต้นไป ,เริ่มแข่ง 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
10 10 29 รอบตัดสิน   
รวม 99 740 1,784
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.อนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) จ.ลำปาง  - นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย
2.ธงชัยวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวพัชรา ภาพแสนหาญ
3.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง  - นายวิแทน ปวกพรมมา
 - นายเอกชัย จันทร์ตา
4.เมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง  - นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์
 - นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย
 - นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์
5.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน  - นางสาวอัมพร ฝั้นอด
 - นางสาวจันจิรา กิติเวียง
 - นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล
6.อนุบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง  - นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
 - นางศรีมาลา วันทาทราย
7.วังหินวิทยา จ.ลำปาง  - นางพัชราภรณ์ อินทรีย์สังวร
 - นางจารุณี มังกรแก้ว
8.วัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง  - นางปัณณิชา กาศสนุก
 - นางสาววิลาวัณย์ ใจมาดี
9.วัดบ้านหม้อศึกษา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) จ.ลำปาง  - นายเกียรติพร ทะดวงสอน
 - นางสายทิพย์ ศิริวงค์
 - นางสาวนันทพัทธ์ ใจสาร
10.บ้านห้วยก้อด จ.ลำปาง  - นางวิจิตรา ฤาชา
 - นางสาวจันทนิภา มุ่งตรง
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

ลงทะเบียนอบรม
"การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR"

ตรวจสอบรายชื่อแข่ง
แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์ '61

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง