กำหนดการเสวนาวิชาการ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชีวิตด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม [05/08/2560,14:49:12]
แจ้งการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับประถมศึกษา สามารถส่งตัวแทนได้โรงเรียนละสองทีม [26/07/2560,17:30:20]
สำหรับการแข่งขันการประกอบอาหารท้องถิ่น ลงทะเบียนที่นี่ [01/07/2560,22:46:38]งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ 60 วันที่ 16 สิงหาคมงานวิทยาศาสตร์ 59

รายการแข่งขัน จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 45
16 16 48 รอบตัดสิน   
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 46
18 18 54 รอบตัดสิน   
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :8:30 - 15:00
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร 47
19 19 57 รอบตัดสิน   
4.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560, รอบชิงชนะเลิศ 17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10.30
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
(หากเลยเวลาที่กำหนด หรือมาไม่ทัน ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)
42 42 126 รอบแรก    รอบตัดสิน   
5.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :010:00 - 010:30
เวลาแข่งขัน :10:30 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4
รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
(หากเลยเวลาที่กำหนด หรือมาไม่ทัน ถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)
46 46 138 รอบแรก    รอบตัดสิน   
6.การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560 รอบชิงชนะเลิศ17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :12:30 - 13:00
เวลาแข่งขัน :13:00 - 14:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4
รอบตัดสิน ห้องประชุมบัวตอง
(หากเลยเวลาที่กำหนด หรือมาไม่ทัน ถือว่าสละสิทธิ์)
33 33 99 รอบแรก    รอบตัดสิน   
7. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ชั้น 2
รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23301
16 16 48 รอบแรก    รอบตัดสิน   
8.ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคารอาลัมพางค์ ชั้น 2
รอบตัดสิน อาคาร 23 ห้อง 23303
18 18 54 รอบแรก    รอบตัดสิน   
9.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 - 09:30
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23401
38 38 38 รอบตัดสิน   
10.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23403
29 29 29 รอบตัดสิน   
11.การแข่งขันไข่นิวตัน ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :10:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร กพน.
28 38 76 รอบตัดสิน   
12.การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :10:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :10:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โถงชั้น 1 อาคาร กพน.
42 80 158 รอบตัดสิน   
13.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
11 11 33 รอบตัดสิน   
14.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :เต็นท์ หน้าอาคาร 23
13 13 39 รอบตัดสิน   
15.เครื่องร่อน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิมเนเซี่ยม
15 15 30 รอบตัดสิน   
16.เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิมเนเซี่ยม
22 22 44 รอบตัดสิน   
17.เครื่องบินพลังยาง ประเภทสวยงามบินได้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :โรงยิมเนเซี่ยม
15 15 30 รอบตัดสิน   
18.จรวดขวดน้ำ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
23 23 69 รอบตัดสิน   
19.จรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560,17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09:00 เป็นต้นไป
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :สนามหลังตึกอาลัมพางค์
38 38 112 รอบตัดสิน   
20.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
12 12 24 รอบตัดสิน   
21.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 11:30
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
10 10 20 รอบตัดสิน   
22.ทักษะการสร้างเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
6 11 11 รอบตัดสิน   
23.ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:00
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
11 21 21 รอบตัดสิน   
24.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08.00-09.00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-3
21 36 72 รอบตัดสิน   
25.ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :17/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08.00-09.00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101-3
25 44 86 รอบตัดสิน   
26.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
8 10 20 รอบตัดสิน   
27.การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 10:30
สถานที่แข่งขัน :ตึก 3 ชั้น 2 - 3
12 19 38 รอบตัดสิน   
28.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :11:00 - 12:00
เวลาแข่งขัน :12:30 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
22 41 41 รอบตัดสิน   
29.คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :16/08/2560
เวลาลงทะเบียน :13:30 - 14:00
เวลาแข่งขัน :14:30 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ห้องประชุมบัวตอง
30 53 53 รอบตัดสิน   
30.STEM Challenge Completition 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :09.30 - 10.00
เวลาแข่งขัน :9:00 - 12:30
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 23 ห้อง 23101
8 8 16 รอบตัดสิน   
31.การประกอบอาหารท้องถิ่น ระดับบุคคลทั่วไป
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :อาคาร 19
10 12 36 รอบตัดสิน   
32.การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง Science Contest ครั้งที่1 ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :18/08/2560
เวลาลงทะเบียน :08:30 - 09:00
เวลาแข่งขัน :09:00 เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 23
7 9 75 รอบตัดสิน   
รวม 115 816 1,795

 

โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.อนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) จ.ลำปาง  - นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย
2.ธงชัยวิทยา จ.ลำปาง  - นางสาวพัชรา ภาพแสนหาญ
 - นางนิรมล เกตุวงค์
3.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง  - นายวิแทน ปวกพรมมา
 - นายเอกชัย จันทร์ตา
4.เมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปาง  - นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์
 - นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย
5.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน  - นางสาวจันจิรา กิติเวียง
 - นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล
6.อนุบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง  - นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง
 - นางศรีมาลา วันทาทราย
7.วังหินวิทยา จ.ลำปาง  - นางพัชราภรณ์ อินทรีย์สังวร
 - นางจารุณี มังกรแก้ว
8.วัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง  - นางปัณณิชา กาศสนุก
 - นางสาววิลาวัณย์ ใจมาดี
9.วัดบ้านหม้อศึกษา จ.ลำปาง  - พระใบฎีกาวชิรวิชญ์ กวดนอก
10.บ้านห้วยก้อด จ.ลำปาง  - นางวิจิตรา ฤาชา
 - นางสาวจันทนิภา มุ่งตรง
New Document
พิมพ์ใบประกาศ
เข้าร่วมการแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อแข่ง
"ไข่พระอาทิตย์"

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์ '60

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง